Prezentare generală

BISERICA SFÂNTUL NICOLAE Ţigăneşti, Teleorman

Adresa: Com. Ţigăneşti, Jud. Teleorman
Hram: Sfântul Nicolae
Preot Paroh: Vişan Marius

 
   
   
   

Interior Biserica


Comuna Ţigăneşti, jud. Teleorman se află în Câmpia Dunării, pe malul drept al râului Vedea, de-a lungul şoselei naţionale Alexandria – Zimnicea, la circa 10 km. de Alexandria.
La răsărit şi apus, comuna este străjuită de două dealuri.
Despre comuna Ţigăneşti aflăm pentru prima oară în manuscrisul nr. 1457 al Academiei Române din anul 1810, dar se crede că datează cu mult înainte de această dată.
Date istorice:
Primul locaş de cult creştin ortodox cunoscut în comuna Ţigăneşti datează din sec. XVIII – lea, fiind reţinut de generalul Bauer, care a executat lucrările sale de catagrafiere a Judeţului Teleorman, înainte de anul 1768 – anul declarării unui război ruso – turc. Generalul rus amintea de satul Ţigăneşti (Zyganeschti).

Într-un raport al Primăriei Ţigăneştiului pe anul 1909, aflăm că vechea biserică era considerată de primarul Hristea Muşat şi notarul Ioan Antonescu ,,foarte mică şi neîncăpătoare faţă de imensa populaţie a comunei ”Autorii raportului ţineau să precizeze că dânsul ( Nicolae Capră) a făcut această iniţiativă numai din sentimente relegioase şi pentru marele interes ce poartă comunei, în mijlocul căreia trăieşte.
Biserica cu hramul ”Sfântul Nicolae“ este situată în centrul comunei, pe partea stângă a şoselei, în direcţia Zimnicea .

Biserica Vedere

Pe locul actualei biserici a existat o biserică din lemn, cu hramul ,”Cuvioasa Parascheva“, zidită prin anul 1852 de către familia Racotă. Actuala biserică a fost construită între anii 1909 – 1910 de către Nicolae şi Ecaterina Capră.
Planurile clădirii au fost întocmite de arhitectul Cristofi P. Cerchez, iar lucrările de construcţie au fost conduse de italianul Geovani Zanier. Planul bisericii este în formă de cruce, prezentând un plan clasic trilobat, zidurile fiind la exterior din calupuri de piatră cioplită de Albeşti, iar la exterior din cărămidă cu patru turle în stilul rusesc, învelite cu aramă în solzi.
Edificiul prezenta iniţial 4 turle :

  • una pe naos
  • una pe pronaos
  • două turle mici pe pridvor

Cutremurul din 4 martie 1977 a avariat grav biserica prăbuşindu-se turla de pe pronaos şi bolţile de cărămidă în proporţie de 80%.
Biserica are o lungime de 27,50 m; lăţime în faţă de 11 m.; înălţime de 20 m. Primele 2 turle sunt egale ca mărime şi dimensiuni, zidite din cărămidă şi nu sunt prevăzute cu geamuri, iar turla mare aşezată deasupra naosului este prevăzută cu 8 geamuri.
Planul de bază este riconic, având pe axul longitudinal la răsărit altarul, două abside laterale în naos, ( toate trei încheindu-se în partea superioară cu bolţi în sfert de sferă), un pronaos prelungit având bolta în leagăn şi cu un pridvor închis cu uşă şi ferestre din stejar triplustratificat sculptat, angajat pe pereţii bisericii, deasupra căruia se află cafasul cu intrare pe stânga. Altarul are o fereastră mare pe axul longitudinal, proscomidie ( cu o fereastră mică) şi diaconicon care comunică cu exteriorul.
Naosul posedă o turlă cilindrică largă de cca. 6.50 m. înălţime cu 8 ferestre înalte în partea superioară, sprijinită pe 4 arce. Absidele naosului au fiecare cîte o fereastră înaltă.
Turla are în calota semisferică pe Iisus Pantocrator binecuvântând cu mâna dreaptă, iar în stânga ţinând Evanghelia deschisă având scris textul : ”Doamne, Doamne, caută din cer şi vezi şi cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta Ta şi o desăvârseşte pe ea”.
Pronaosul în plan dreptunghiular cu câte 2 ferestre la nord şi la sud, iar spre apus în partea superioară are deschiderea cafasului, iar în cea inferioară uşa de intrare ce comunică cu pridvorul. Pe faţa arcului dinspre apus în partea dreaptă este pictat Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, iar în partea stângă tabloul votiv al ctitorilor. Cavoul în care sunt aşezaţi spre cele veşnice ctitorii Nicolae şi Ecaterina Capră, este situat în partea de sud a bisericii şi este o copie după baldachinul din faţa Mănăstirii Curtea de Argeş.
Pe peretele de apus, deasupra uşii de intrare se află următoarea pisanie:
”Această Sfântă şi Dumnezeiască biserică cu hramul ”Sfântul Ierarh Nicolae” Arhiepiscopul de la Mira Lichiei şi al Cuv. Parascheva s-a ridicat din temelie şi s-a împodobit cu toate cele de cuviinţă de robul lui Dumnezeu, Nicolae Capră, spre folosul dreptcredincioşilor creştini din comuna Ţigăneşti, judeţul Teleorman întru mulţumita Domnului pentru binecuvântările ce a revărsat asupra-I şi în pomenirea sa, a soţiei Caterina, a fiilor lor şi a întreg neamul lor.
Pusus-a temelia acestui Sfânt locaş la 6 aprilie 1909 şi s-a isprăvit la 10 aprilie 1910, în zilele M.S. Carol I sub arhiepăstoria Î.P.S. Athanasie Mironescu Arhiepiscop şi Mitropolit al Ungro –Valahiei, primat al României. Planurile clădirii au fost întocmite de arhitectul Cristofi P. Cerchez, iar lucrările de construcţie au fost conduse de italianul Geovani Zanier.
Pridvorul – închis, în plan dreptunghiular, ce comunică cu două camere laterale prin uşi. Pe peretele de răsărit deasupra intrării principale se află pisania originală.
Faţada de la intrare este decorată cu 4 icoane din mozaic cu sticlă de murano, reprezentând Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel departe şi de alta a uşii, iar în medalion Sfântul Nicolae şi Sfântul Alexandru.
Catapeteasma este cea originală de 100 de ani din lemn de stejar, cu patru rânduri de icoane şi cu sculptură florală şi traforată. Decorul deosebit de bogat este atât floral cât şi geometric. Uşile împărăteşti şi alte două piese din lemn sculptat, jilţul arhieresc şi tetrapodul pentru icoană completează ansamblul mobilierului originar.
Pictura bisericii este realizată în tehnica frescă acoperind cca. 1300 m de pictură.
Biserica a fost pictată în 1910 de către pictorul Cabadaeff, iar după 14 ani a fost pictată din nou de pictorul Alexandru Henţia.
După cutremurul de la 10 noiembrie 1940, stricându-se turla cea mare, a fost clădită din nou de către Anghel N. Capră – fiul ctitorului – în anul 1941. Turla a fost repictată, iar restul bisericii restaurată de către Alexandru Moscu. În 1970 pictura a fost din nou restaurată de către pictorul Ion Taflan. În anii 1986- 1987 biserica a fost pictată din nou în tehnica frescă de către pictorul Ioan Moroşan şi de asemenea şi icoanele în mozaic. Sfinţirea bisericii după terminarea lucrărilor a avut loc în ziua de 1 noiembrie 1987 de către un mare sobor de preoţi, avându-l ca episcop pe Prea Sfinţitul părinte vicar Vasile Târgovişteanu.

În ziua de 1 martie 1988 biserica a fost binecuvântată de vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist.

Placa Marmura Turnata cu ocazia vizitei PreaFericitului TEOCTIST Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane

De-alungul anilor biserica a fost binecuvântată de vizitele şi slujirile arhiereşti ale Prea Sfinţitului Părinte Episcop Galaction.

PreaSfintia Sa Galaction Episcop al Alexandriei si Teleormanului

Una din preocupările majore ale bisericii este realizarea ,,Aşezământului social Sfântul Nicolae, ocrotitorul şi susţinătorul familiei “, proiect social aflat în curs de derulare. Începând cu 1 martie 2008, biserica a cunoscut un amplu program de lucrări, menite să completeze această bijuterie arhitectonică.

Biserica a fost dotată cu sistem de încălzire constând în centrală termică proprie şi o reţea de 17 calorifere. A fost închisă prispa bisericii cu o uşă sculptată din stejar triplustratificat. Deasemeni, a fost reînnoit mobilierul bisericii, au fost cumpărate 100 de scaune tapiţate, s-a împodobit biserica cu veşminte brodate pentru sf.masă, axioniţă …etc . Biserica a fost îmbrăcată cu mochetă , iar pereţii au fost tapetaţi cu lambriuri.
În vederea marcării evenimentului la sărbătorirea a 100 de ani de la târnosirea bisericii ( 10 aprilie 1910 – 10 aprilie 2010 ), cu binecuvântarea şi purtarea de grijă a Prea Sfinţitului Părinte Episcop Galaction, s-au emis medalii jubiliare din metal tombac, argintat şi patinat. Slujirea arhierească a fost împodobită de un sobor de 15 preoţi, având ca prezenţe respectabile atât strănepoţii familiei Capră, cât şi pe excelenţa sa, d-lui ministru Noica Nicolae, primind cu această ocazie şi medalii cu biserica, oferită de Prea Sfinţitul Părinte Episcop Galaction.

Eroii Cazuti la Datorie in al II-lea Razboi Mondial.

Eroii Căzuți la Datorie în al II-lea Război Mondial.

Slujitorii bisericii de când datează biserica şi până în prezent:
Preot Mateescu Ion, primul preot care a funcţionat din anul 1910 până în 1932.
Preot Popescu Jan, care a funcţionat din anul 1932 până în anul 1955.
Preot Vlad Negoescu, care a funcţionat din anul 1944 până la 1 decembrie 1968.
Preot Radu Dumitru care a funcţionat din anul 1955 până la 1 decembrie 1968.
Preot Pârvan Gheorghe care a funcţionat din anul 1968
Preot Lungu Alexandru care a funcţionat din anul 1979 până la 15 august 1992
Preot Bratu Florian actualmente slujitor din anul 1993, 1 februarie
Preot Ciprian Danciu care a funcţionat din anul 2001, 14 septembrie – 2006, 1 iunie
Preot Păun Daniel actualmente slujitor din anul 2006, 2 iulie
Preot Paroh Vişan Marius actualmente slujitor din anul 2008, 1 martie.

Preot paroh Visan Marius Biserica ”Sfantul Nicolae” Tiganesti I Teleorman

Adresă parohie:
com. Ţigăneşti / jud. Teleorman
e-mail : marius_visan2005@yahoo.com
tel : 0767 942 055
Cont IBAN RO 97RNCB0245036729710001
C.U.I. 13079848

Comments are closed.