Scurt istoric

BISERICA SFÂNTUL NICOLAE, ŢIGĂNEŞTI I

C.U.I. 13079848 RO70RNCB0245036729710001 B.C.R. Alexandria
E-mail: marius_visan2005@yahoo.com
Tel: 0727 727 600 ; 0767 942 055;Fax: 0247334725

Autor / Ctitor
Zugravi:
Cabadaeff – anul 1910
Alexandru Henţia – anul 1924
Alexandru Moscu – anul 1941
Ion Taflan – anul 1970

Ctitori: moşierul Nicolae Capră şi soţia sa, Ecaterina.


Datare :
secolul: XIX
pictura locaşului datează din anul 1910

Localizare:
Judeţul Teleorman: Ţigăneşti (şoseaua naţională Alexandria – Zimnicea),
la o distanţă de 10 km sud de Alexandria.

Descriere succintă:

Biserica din Ţigăneşti este compartimentată în naos, pronaos şi altar. În partea stângă, pe perete, se află pictat ctitorul bisericii Nicolae Capră. Biserica este construită în formă de cruce, având 3 turle cu cruci în stil rusesc în vârf, în formă de sferă învelite cu aramă în solzi. Aceste turle ale bisericii se deosebesc în comparaţie cu cele ale bisericilor din împrejurimi prin forma lor cilindrică, iar sus acoperişul propriu-zis al turlei este în forma unui bulb de ceapă, în poziţie naturală, mult alungite în sus. Pictura este executată în ulei şi frescă, iar ferestrele sunt străjuite cu pictură vitralii. Exteriorul bisericii este construit din blocuri masive de piatră de culoare nuanţată în crem, mult deschis. În partea de sud a bisericii se află cavoul în care sunt aşezaţi spre cele veşnice ctitorii Nicolae şi Ecaterina Capră şi este o copie după baldachinul din faţa Mănăstirii Curtea de Argeş.

Motivul care l-a determinat pe moşierul Capră să construiască această biserică este menţionat în Pisania bisericii şi anume: „…ca mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru binecuvântările ce au revărsat asupra-i , spre folosul dreptcredincioşilor creştini din comuna Ţigăneşti şi spre pomenirea sa şi a soţiei sale Ecaterina şi întreg neamul lor”.

Cavoul în care sunt aşezaţi spre cele veşnice ctitorii Nicolae şi Ecaterina CaprăS-a pus temelie acestui sfânt locaş la 6 aprilie 1909 şi s-a isprăvit la 10 aprilie 1910 sub arhipăstoria Î. P. S. Atanasie Mironescu – Arhiepiscop şi Mitropolit al Ungro – Vlahiei, Primat al României.
Planurile clădirii au fost întocmite de arhitectul Christofi P. Cerchez şi s-a construit de Giovanni Zanier.
După cutremurul din 1940 la 10 noiembrie stricându-se turla cea mare a fost clădită de către Anghel N. Capră – fiul ctitorului Nicolae Capră.

Tehnici de construcţie
Biserica a fost construită din cărămidă arsă şi blocuri masive din piatră.

Semnificaţia patrimonială
Istorică, Artistică

Stare de conservare
Arhitectura edificiului este parţial deteriorată. Starea de conservare a picturii este precară (igrasie), multe porţiuni ale frescelor fiind deteriorate.
Pentru a-i putea reda bisericii “Sf.Nicolae” locul cuvenit în circuitul locaşurilor de cult apreciate pentru valoarea lor arhitecturală si pentru a putea fi acoperita cu tabla de cupru asa cum a fost acum o 100 de ani la ridicarea si sfintirea bisericii, apelăm cu recunoştinţă – încredinţaţi că vom găsi deschidere din partea dumneavoastră – pentru a ne ajuta în vederea recondiţionării acestui sfânt locaş.

Vă mulţumim anticipat şi Vă asigurăm de deosebita noastră consideraţie.

Preot Paroh Vişan Marius

Comments are closed.